Wydrukuj tę stronę
MAPA STRONY
Fundusz Współpracy Dwustronnej
Fundusze Norweskie i Fundusze EOG
sliderslidersliderslider

Stosunki bilateralne

 

Stosunki bilateralne
Cechą charakterystyczną tej edycji funduszy norweskich i EOG jest wzmocnienie współpracy dwustronnej z Państwami-Darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Wyrazem takiego podejścia jest:

Współpraca partnerska na poziomie projektu

Co do zasady, nie ma obowiązku realizacji projektów we współpracy z podmiotami z państw-darczyńców, jednakże jest ona jak najbardziej polecana i możliwa w ramach programów:
W celu rozwoju współpracy partnerskiej w ramach każdego z ww. programów ustanowiono Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu. Fundusz ma ułatwiać beneficjentom i potencjalnym beneficjentom m.in. poszukiwanie partnerów z Państw-Darczyńców, rozwój takich partnerstw, tworzenie sieci współpracy, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami oraz podmiotami z Państw-Darczyńców.
 

 

eea grants
fbr © 2013 | Designed by sm32 STUDIO