Wydrukuj tę stronę
MAPA STRONY
Fundusz Współpracy Dwustronnej
Fundusze Norweskie i Fundusze EOG
sliderslidersliderslider

Aktualności

<< <  Strona 2 z 23  > >>

13-04-2017
Kategoria: General
Napisał: admin

 

1-03-2017
Kategoria: General
Napisał: admin

Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do tendencji demograficzno-epidemiologicznych i PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu zorganizuje seminarium w Norwegii w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla ww. Programów Operacyjnych.

Seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) jest przeznaczone dla przedstawicieli instytucji wskazanych jako podmioty kwalifikowalne do wzięcia udziału w naborach FWD na poziomie obu programów. Zwracamy jednocześnie uwagę, że definicja podmiotów kwalifikowalnych w przypadku obu Programów została rozszerzona i obecnie obejmuje:

 - w przypadku FWD na poziomie programu PL07:

Wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym w obszarze ochrony zdrowia m.in.:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

-w przypadku FWD na poziomie programu PL13:

  • jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) w Polsce,
  • Beneficjenta projektu predefiniowanego oraz jego partnerów,
  • pozostałe stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego.

Kilkudniowy pobyt w Norwegii będzie okazją do nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz do zapoznania się z rozwiązaniami systemowymi w zakresie zdrowia publicznego w Norwegii. W ramach seminarium przewidziany będzie czas na autoprezentacje uczestników i ich indywidualnych oczekiwań w stosunku do potencjalnego projektu w ramach FWD. Seminarium będzie okazją do nawiązania i rozwinięcia relacji, które pomogą w realizacji przyszłych wspólnych projektów z partnerami norweskimi w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL07 oraz PL13.

Organizator pokryje koszty związane z podróżą na trasie  Warszawa, Molde-Årø, Ålesund, Stavanger, Warszawa, koszty logistyki i transportu w Norwegii oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania. Organizator zapewni też komfortowe i wyposażone sale wykładowe oraz materiały seminaryjne. Seminarium FWD zostanie zorganizowane w dniach 08.05.2017 r. – 12.05.2017 r.*  Liczba miejsc jest ograniczona do 30. Przewidujemy przyznanie po 1 miejscu na aplikującą instytucję.

Operator Programu spośród przesłanych zgłoszeń wybierze uczestników seminariów, mając na uwadze zapewnienie jak największej różnorodności uczestników oraz zgodność z celami Programu Operacyjnego PL07 oraz PL13. Rekomenduje się, aby osobami zgłaszającymi się do udziału w seminarium byli przedstawiciele instytucji, bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie i realizację projektów dofinansowanych z zagranicznych źródeł bezzwrotnych.

Uczestnicy seminarium muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach oraz konwersację.

Instytucje zainteresowane przedmiotowym seminarium proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go elektronicznie w formacie Word na adres: fwd@mz.gov.pl. Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla państwa specjalną infolinię FWD, gdzie pod numerem telefonu 22 530 03 24 w dni robocze, między 10.00 a 14.00, można uzyskać dodatkowe informacje dot. seminarium oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia będzie można nadsyłać do 31.03.2017 r.

Zachęcamy do uczestnictwa i kontaktu z nami.

 

 Zgłoszenie na seminarium

 

 

 

*  w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności termin seminarium może ulec zmianie 

12-01-2017
Kategoria: General
Napisał: admin

 Uprzejmie informujemy, że V nabór wniosków FWD na poziomie programu PL13 zakończył się 30.12.2016 r. 

12-01-2017
Kategoria: General
Napisał: admin

 Uprzejmie informujemy, że VI nabór wniosków FWD na poziomie programu PL07 został zakończony 30.12.2016 r. 

eea grants
fbr © 2013 | Designed by sm32 STUDIO