Wydrukuj tę stronę
MAPA STRONY
Fundusz Współpracy Dwustronnej
Fundusze Norweskie i Fundusze EOG
sliderslidersliderslider

Podstawowe informacje

 

Operator Programu wyodrębnił zarówno w programie PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, jak i PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Fundusze Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu (Funds for Bilateral Relations at the Programme level).
Celem Funduszu Współpracy Dwustronnej utworzonego na poziomie programu (FWD PO) jest ułatwienie poszukiwania partnerów projektów z państw-darczyńców, rozwój takich partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk między beneficjentami i podmiotami z państw-darczyńców.
W ramach FWD PO realizowane są następujące działania:
 
1.    Granty dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego,
2.    Działania podejmowane przez Operatora Programu, tj. m.in.:
- seminaria służące nawiązaniu kontaktów pomiędzy instytucjami z Polski i z krajów darczyńców,
- strona internetowa fbr.zdrowie.gov.pl, umożliwiająca nawiązanie kontaktów dwustronnych.
 

Granty dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego

 
Grant dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego są przeznaczone na rozwój partnerstw, wspieranie budowania sieci, wymianę, dzielenie oraz transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk.
Operator Programu (OP) będzie prowadził coroczne nabory wniosków w sposób ciągły w drodze otwartego konkursu, aż do wyczerpania określonego limitu środków przeznaczonych a dofinansowanie w danym roku. Ogłoszenia o naborze wniosków i kwotach planowanych na dofinansowanie będą się ukazywać na stronie internetowej OP.
 
 Działania o charakterze bilateralnym podejmowane przez Operatora Programu
 
Seminaria służące nawiązaniu kontaktów, odbywające się w państwach-darczyńcach
lub w Polsce są organizowane przez Operatora Programu. Do udziału w nich będą zapraszani beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci programu.
Operator Programu będzie prowadzić rekrutację uczestników seminariów spośród reprezentantów podmiotów uprawnionych do aplikowania o wsparcie w ramach Programów.
Ponadto w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu PL07, Operator Programu zorganizuje międzynarodową konferencję tematyczną we współpracy z wybranymi instytucjami, w tym ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


eea grants
fbr © 2013 | Designed by sm32 STUDIO